Sylw: Mae Cymuned Ar-lein Egin ar gyfer y rhai sy'n cael eu cefnogi gan raglen Egin, neu ein partneriaid. Fodd bynnag, os ydych chi yng Nghymru neu’n agos at Gymru ac yn gwneud rhywbeth cymunedol gyda newid hinsawdd (e.g. gweithredu sy'n cael ei arwain gan y gymuned), gallwch wneud cais i ymuno – un o’n nodau yw adeiladu cymuned ledled Cymru o grwpiau lleol ar lawr gwlad sy’n cysylltu â’i gilydd i rhannu eu gweledigaethau, syniadau a gwersi a ddysgwyd.

Please note: The Egin Online Community is for those being supported by the Egin programme, or our partners. However, if you are in or near Wales and are involved with community led climate action, you can still request to join - one of our goals is to build a community across Wales of grassroots, local groups connecting with each other to share their visions, ideas and lessons learnt.

Request to join

* Required fields are marked with an asterisk
Gwybodaeth arall / Other information