Cymuned Ar-Lein Egin / Egin Online Community

Mae Cymuned Ar-Lein Egin yn galluogi pobl dros Gymru sydd eisiau taclo newid hinsawdd a byw’n fwy cynaliadwy i gysylltu, rhannu syniadau, trafod problemau ac atebion cyffredin, ac ysbrydoli ei gilydd i gymryd camau ystyrlon. / The Egin Online Community enables people across Wales who want to tackle climate change and live more sustainably to connect, share ideas, discuss common problems and solutions, and inspire each other to take meaningful action. 

Darllenwch am y rhaglen Egin yma / Read about the Egin programme here